Compressed natural gas

CNG staat voor compressed natural gas, ofwel samengeperst methaan (aardgas). Het gas heeft de normale omgevingstemperatuur, in tegenstelling tot lng maar is gasvormig en samengeperst tot een druk van 220 bar. Voordelen van CNG zijn een lagere uitstoot van schadelijke stoffen en minder geluidshinder in vergelijking met dieselolie. De CO2-uitstoot ligt bijna 20% lager.

Hoge actieradius

Het door ons geleverde CNG bevat een hoog gehalte aan methaan. Bij veel andere CNG-tankstations, komt het CNG uit de aardgasleiding. Aardgas bevat slechts ongeveer 82% methaan. Het door ons geleverde CNG: ongeveer 98%. Met een volle tank CNG dat u bij ons tankt kunt u dus beduidend meer kilometers rijden.

Milieu voordelen

De milieu voordelen van CNG zijn gelijk aan die van LNG omdat beide producten dezelfde chemische samenstelling hebben. Ten opzichte van conventionele brandstoffen stoot u globaal 20% minder CO2 uit, 95% minder fijnstoffen en 80% minder stikstofoxiden.

Subsidie

In de provincie Gelderland kan subsidie worden aangevraagd voor de aanschaf van nieuwe auto’s die geschikt zijn voor het rijden op CNG. Alleen de extra investeringskosten ten opzichte van een vergelijkbaar wegvervoersmiddel dat op diesel of benzine rijdt komen voor subsidie in aanmerking. Subsidie wordt verstrekt aan ondernemingen en (overheid) instanties.
De volgende categorieën worden onderscheiden:

  • Vervoersmiddelen die rijden op CNG met een massa minder dan 3500 kilogram: maximaal € 2.000 per vervoersmiddel (bij aanschaf van meerdere auto’s maximaal € 12.000 per aanvrager).
  • Vervoersmiddelen die rijden op CNG met een massa meer dan 3500 kilogram: maximaal € 6.000 per vervoersmiddel (bij aanschaf van meerdere auto’s maximaal € 30.000 per aanvrager).