LNG: schone en voordelige brandstof voor de transportsector

LNG staat voor liquefied natural gas, ofwel vloeibaar methaan (aardgas). Het gas wordt afgekoeld tot -162 graden Celsius, waardoor het vloeibaar wordt en het volume fors krimpt. Voordelen van LNG zijn een lagere uitstoot van schadelijke stoffen en minder geluidshinder in vergelijking met dieselolie. De CO2-uitstoot ligt bijna 20% lager.

Veilige brandstof

LNG is geen LPG. LPG staat voor Liquefied Petroleum Gas en bestaat uit propaan en butaan. LPG is geen aardgas, maar een mengsel van gassen dat als restproduct bij olieraffinage ontstaat. Bij lekkage vervliegt LNG in gasvorm, terwijl LPG een brandbare 'deken' over de grond vormt omdat het zwaarder is dan lucht. In vergelijking met LPG is LNG een veiligere brandstof. Voordat chauffeurs zelfstandig kunnen tanken dienen zij echter wel een korte veiligheidscursus gevolgd te hebben.

Inspelen op strenge milieueisen

De milieueisen voor de transportsector worden steeds strenger. Zowel voor het wegverkeer als de scheepvaart scherpt de overheid de normen voor uitstoot aan. LNG-motoren voldoen aan deze strenge normen en zijn daarom een goed alternatief. 

1 kg LNG vervangt 1 liter dieselolie

Uit proeven is gebleken dat bij zware voertuigen, met dual-fuel motoren, 1 kg LNG 1 liter vervangt. Bij motoren die volledig op LNG rijden mag verwacht worden dat deze verhouding gunstiger ligt, daar 1 kg methaan een hogere energie-inhoud heeft dan 1 liter dieselolie.

LNG blijft voordelig, omdat er voldoende aanwezig is

Waarschijnlijk wordt LNG de komende jaren steeds voordeliger ten opzichte van diesel en benzine. Diesel en benzine worden steeds schaarser, waardoor de prijs blijft stijgen. LNG is veel minder schaars. LNG heeft een wereldwijde voorraad voor nog 200 jaar. De voorraad fossiele olie voor de productie van benzine en diesel is waarschijnlijk over ongeveer 50 jaar op. Bovendien wordt LNG in verschillende landen geproduceerd, hierdoor zijn de prijs en het aanbod minder afhankelijk van de lokale (politieke) sfeer.

Subsidietrajecten

Niet alleen in Nederland, maar ook in het buitenland zien betrokkenen en ondernemers de voordelen van LNG. Reden voor de overheid om een aantal subsidietrajecten op te zetten. LNG of CNG aangedreven voertuigen kunnen gemakkelijker voor MIA/Vamil in aanmerking komen mits zij voldoen aan de gestelde geluidseisen. De provincie Gelderland verstrekt € 15.000,00 subsidie per LNG-voertuig met een maximaal toegestane massa van meer dan 3500 kg. Voor lichtere voertuigen: € 2.000,00.

De truck van de toekomst

Het programma "Truck van de Toekomst" heeft diverse alternatieven op diesel en benzine onderzocht waarmee de transportsector energie en brandstof kan besparen. Onder deze alternatieven vielen ook het gebruik van LNG en CNG. Het "Truck van de Toekomst" programma geeft ondernemers inzicht in de beschikbare maatregelen voor energie- en brandstofbesparing, maar ook in de mate waarin deze maatregelen commercieel interessant zijn. Tijdens het onderzoek heeft men gekeken naar de effecten die deze maatregelen hebben op de CO2-reductie, de praktische toepasbaarheid en de kosteneffectiviteit. Het complete onderzoek inclusief de resultaten kunt u downloaden met de onderstaande download.

Download Rapport Truck van de Toekomst